Bilimsel Program (Poster Bildiriler)

Taslak Poster Bildiri Programı

POSTER SUNUMLAR : 13-Ekim Gün Boyu  (Poster no  1-36)

POSTER SUNUMLAR : 13-Ekim Gün Boyu  (Poster no  37 ve sonrası)

Poster No

Bildiriyi Sunan Yazar

Bildiri Adı

PS1

Elif ERTEM

Kadın ve Bilinçli Tüketim Anneler, Çocuklar, Mutfaklar ve Bedenler…

PS2

Nilay YÜREKDELER ŞAHİN

Hastalığımla Özgürce Yaşamak İstiyorum: Kalitatif Görüşme

PS3

Sultan GÜÇLÜ

Eğitim Kurumlarında Cam Tavan Sendromu: Türkiye’de Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2011-2016)

PS4

Gamze ÜNVER

Kadına Yönelik Şiddet Çalışmalarında Kadınların Çalışma Değerlendirilmesi

PS5

Nigar ÇELİK

Kadın akademisyenlerde cam tavan sendromu

PS6

Yasemin HAMLACI BAŞKAYA

Göçler Sığınmacı ve mülteci kadınların üreme sağlığı sorunları

PS7

Yalçın KANBAY

Üniversite öğrencilerinde kadına yönelik şiddet etmenlerinin incelenmesi

PS8

Ayşe KILINÇ

Ekonomik Anlamda Yetersiz Kadının Hak Arayışında Bir Çözüm Yöntemi Olarak  Avukatlık Kanunu'nda Düzenlenen Adli Yardım

PS9

Dilara ÜNLÜOĞLU

Bir Kadın Lider Olarak;‘Angela Dorothea Merkel’

PS10

İrem ÖZEL BİLİM

Cam Tavandan Yansımalar

PS11

Özlem ÖZEN

Kadın Şiirlerindeki Tüketilen Kadın

PS12

Emel ELEM

Hayata Başkaldıran Kadın Frida Kahlo

PS13

Esra NUR KABAKÇI

İzin Mi Engel Mi Kadının İş Yaşamını Etkileyen Yasal İzinler

PS14

Esra NUR KABAKCI

Obez Kadınlarda Ürogenital Problemler ve Genital Hijyen Davranışları

PS15

Aybiçe TOSUN

Bourdieu’nun Alan Teorisi Bağlamında İş Yaşamında Kadın Bir Alan Araştırması

PS16

Ömür ŞAYLIGİL 

Dün Çalışıyordum, Bugün Beni Çalışıyorlar Henrietta Lacks ve Bize Düşündürdükleri

PS17

Funda ÖZPULAT 

Kırsalda Çalışan Kadın ve Sağlık

PS18

Mehmet Fatih YALÇIN

Memlükler Döneminde Kahire’de Çalışma Hayatında Kadın

PS19

Nuriye DEĞİRMEN

Kütahya Tarihinden Dört Lider Kadın,

PS20

Damla Nur KİNSİZ

Kadın ve Aile Araştırmaları ABD-  Kadın Ve Erkek Üniversite Öğrencilerinin “Erkek” Algılarında Çalışma Hayatının Yeri

PS21

Büşra EMİR

Sigara Paketlerindeki Birleşik Uyarılar Hakkında Kadın Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri

PS22

Hülyam KURT

Radyasyona Mesleki Maruziyet: Kadın Çalışanlar, Gebelik ve DNA Hasarı

PS23

Ayşegül BAYRAMOĞLU

Hipertansiyonlu Çalışan Kadınlarda AT1 Geni rs5186 Varyantları

PS24

Cansu ÖZBAYER

Kadınlarda Psikososyal İş Stresi ve Tip 2 Diyabet

PS25

Emine YAĞCI 

Nöbetçi Melekler ve Drakula Hormon

PS26

Didem Turgut COŞAN 

Moleküler Biyoloji Laboratuvarında Çalışan Kadınları Bekleyen Riskler

PS27

Aysun Türe YILMAZ

Cumhuriyet Sonrası Dönemde Lider Hemşire Perihan Velioğlu (1926-2002)

PS28

Nilüfer DEMİRSOY 

“Osmanlı Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi” Faaliyetleri ve Sağlık Hizmetlerine Katkıları

PS29

Beste BUDAN

Rasyonellikten Tüketim Çılgınlığına; Türk Makyaj Youtuberlarının, Kadınların Tüketim Alışkanlıklarına Etkisine Bakış

PS30

Gamze SEVER

Kadınların Siyasete Aktif Katılımları İle İnsani Gelişmişlik Seviyesi Arasındaki İlişki

PS31

Hülya KÖK EREN 

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Bebelik Ve Çocukluk Sorunları

PS32

Nurhan ÖNDER BARUTÇU

Diz Osteoartritinde Nöropatik Ağrı Varlığı ve Yaşam Kalitesine Etkisi

PS33

Melis BAĞDADİOĞLU 

Hatay ilinde anne bebek ölümleri

PS34

Nilüfer Dilara AR

Tarihte Sembol Kadınlar

PS35

Nurcan DENİZ

Mühendislik- Yalın Düşüncenin Ev Hayatında Uygulanması

PS36

Kadiyan BOOBEKOVA 

“Manas” Destanındaki Kanıkey Hatun’un Analık İmajı

PS37

Feyza Reyhan AKTAŞ 

Çalışan Kadın ve İş-Yaşam Dengesi

PS38

Ebru AÇIK TURĞUTER

Polisiye Romanda Bir Kadın Dedektif-Melek Teyze

PS39

Umut Kerem KOLAÇ

Sağlık Sektöründe Çalışan Kadınlarda Tükenmişlik Sendromu

PS40

İbrahim Uğur ÇALIŞ

Ulusal Tez Merkezindeki Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Bağlı Olarak 2011-2016 Yılları Arasında Yayınlanan Kadın Konulu Tezler Üzerine Bir İnceleme

PS41

Cihan TANRIKUT

Sağlık Alanında Çalışan Kadınlarda Mobbing

PS42

Filiz ÖNAL

Müzik Alanındaki Kadın Akademisyenlerin Nicel Görünümü

PS43

N.Müge SELÇUK

Bedeni Sahnelemek, Nezaket Ekici

PS44

Pınar DURU

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Yaşlı Kadın

PS45

Cansu DAĞLIOĞLU

Akademide Mobing ve Cinsiyetçilik

PS46

Begüm ÇIĞSAR

Kadının Temerrüt Riskini Azaltmadaki Rolü

PS47

Eylem GÜL 

İstatistiklerle Kadın Ve İş Hayatı

PS48

Gülfem KURT

18. ve 19. Yüzyıl’da Mısır Kadını ve Edebi Metinlerdeki Yansımaları

PS49

Olgun DURAN 

Tarihteki Bilim Kadınlarının Varoluş Mücadelesi

PS50

Yusuf SAYIN

Kadın Hakları Ve İslamiyet’in Kadına Yaklaşımı

PS51

Betül ÖZTÜRK

Toplumsal Cinsiyete Yönelik Ayrımcılığı  Derinleştiren   Televizyon  Reklamlarının  İncelenmesi

PS52

Ece KUNDAK

Maden Mühendisliği Bölümlerinde Kadın ve Erkek Akademik Personel Üzerine Bir Çalışma