Bildiri Yazım Kılavuzu

Bildiri Özeti Yazım Kuralları 

Özet Şablonu (tıklayınız)

Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. En fazla 300 kelime olmalıdır.

Bildiri özetinde;

1. İçeriğini açık şekilde yansıtan çalışma başlığının seçilmesi,

2. Başlığın altında yazarların adları soyadları, adresleri ve e-posta adreslerinin verilmesi,

2. Bildiriyi temsil eden en fazla 4 anahtar kelimeye yer verilmesi,

3. Problem cümlesi ve/veya açık araştırma soruları olması,

4. Kavramsal bir çerçeve içermesi,

5. Analitik yöntem, teknik veya sorgulama biçimlerine yer verilmesi,

6. Sonuç ve bulgulara yer verilmesi gerekmektedir.

Sayfa Düzeni

1. Sayfa kenar boşluklarının üst, alt, sağ ve sol yanların tamamında 2,5 cm olarak hizalanmalıdır.

2. Calibri yazı tipi ve 12 punto ile yazılmalıdır.

3. Başlıkta bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalı, başlık ortalanmalı ve kalın yazılmalıdır. Gerek olmadıkça başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

4. Özet, 1.15 satır aralıklı, iki yana yaslı ve satır sonlarında heceleme yapılmadan yazılmalıdır.

5. Paragraf başlarında boşluk bırakılmamalı ve paragraflar arası boşluk 12nk olarak ayarlanmalıdır.

6. Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA stilinin benimsenmelidir.

Özet gönderimi için son tarih: 15 Eylül 2017 Pazartesi  (Özet gönderimimiz sona ermiştir)

Tam Metin Yazım Kuralları

Bilidiri tam metinlerinin, 

1. Kaynakça ile birlikte 15 sayfa ile sınırlandırılması,

2. Başlık, özet, anahtar kelimeler (3 tane),  ingilizce başlık, ingilizce abstract, problem durumu ve amaç,  yöntem (araştırma aracı geliştirme de dâhil olmak üzere), bulgular, tartışma, sonuç ve öneri bölümlerini içermesi,

3. Calibri yazı karakteri ve 12 punto ile her iki yana yaslı olarak yazılması,

4. Sayfa kenar boşluklarının üst, alt, sağ ve sol yanların tamamında 2,5 cm olarak hizalanılması,

5. Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA stilinin benimsenerek yazılması gerekmektedir.

Tam metin için son tarih: 25 Eylül 2017 Pazartes (Bildiri gönderimimiz sona ermiştir)

Bildiri Sunumu

 Kongrede her bir bildirinin sunumu için 10 dakika ayrılacaktır. Soru cevap için 10 dakika ayrılacaktır. Bildiriler, benzer temaların altında yer alan diğer bildiriler ile birlikte, toplamda 60 dakikalık oturumlarda sunulacaktır.

Poster Hazırlama Kuralları

1. Poster boyutu 70 cm x 100 cm olmalıdır.

2. Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

3. Posterin sol üst köşesine poster sunanın üniversitesinin adı ve logosu konulması tavsiye edilmektedir.

4. Poster Adı 48 puntodan küçük olmaycak şekilde Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır (poster adının iki satırı geçmemesine özen gösteriniz).

5. Yazar Ad(lar)ı 36 puntodan küçük olmaycak şekilde Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.

6. Yazar adres(ler)i 36 puntodan küçük olmaycak şekilde Arial Karakterinde yazılmalıdır.

7. Metin iki sütun halinde verilecektir (her bir sütun 31 cm x 83 cm). 8. İki sütun arası 3 cm boşluk bırakılacaktır.

9. Metin başlıkları 24 puntodan küçük olmaycak şekilde Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.

10. Metin 24 puntodan küçük olmaycak şekilde Arial Karakterinde yazılacaktır.

11. Posterler giriş ve 3 bölümü geçmeyecek şekilde oluşmalı ve en sonda daha küçük karaterlerle kaynaklar da dizin halinde belirtilmelidir.

12. Poster hazırlamada renk sınırlaması olmayıp, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.

13. Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA stili benimsenmelidir.

Poster Sunum Kuralları

1. Posterler, Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.

2. Posterlerin panolara takılması konusunda Sempozyum Yürütme Kurulu poster sahiplerine yardımcı olacaklardır.

3. Poster sahipleri, programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

4. Belirlenen sürenin sonunda posterler sahipleri tarafından kaldırılacaktır. Belirtilen tarihte geri alınmayan posterlerden Sempozyum Düzenleme Kurulu sorumlu olmayacaktır.