Amaç ve Kapsam

Sempozyumun amacı ulusal ve uluslararası düzeyde kadın sorunlarının tanımlanmasına, kadın konulu araştırmaların yapılmasına ve politikaların yapılandırılmasına katkı sağlamak ve kadın araştırmaları alanındaki son gelişmeleri katılımcılarla paylaşmaktır. 
Sempozyum konuları aşağıdaki gibidir:

 • Bütün Sektörlerde Kadın İstihdamı
 • Kırsal Kesim Çalışma Hayatında Kadın
 • Kadının Bedelsiz İşgücü: Ev Kadınlığı
 • Çalışma Hayatı, Evlilik ve Annelik
 • Farklı Branşlarda Kadın Başarı Öyküleri
 • Kültürlerarası Farklılaşma ve Çalışan Kadın İmajı
 • Edebi/Klasik Metinlerde Çalışan Kadın İmgesi
 • Alanında Öncü Kadınlar
 • Tarihte Sembol Kadınlar
 • Akademi ve Kadın
 • Siyaset ve Kadın
 • Kadın ve Liderlik
 • Kadın ve Sağlık
 • Kadın ve Girişimcilik
 • Kadın ve Bilinçli Tüketim
 • Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadın
 • Cam Tavan Sendromu
 • İşyerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Mobbing

Bildirilerinizi eskas2017@ogu.edu.tr  adresine gönderiniz.

Bildiri gönderim sürecinin herhangi bir aşamasında bir sorunla karşılaşmanız durumunda lütfen kongre sekreterliğiyle 
eskas2017@ogu.edu.tr   e-posta adresinden irtibata geçiniz.

Sempozyuma kayıt, bildiri ve poster yazım kuralları hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.