Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi: 13-14 Ekim 2017

Bildiri özetleri son gönderim tarihi: 14 Ağustos 2017 15 Eylül 2017

Kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı:  22 Eylül 2017

İsteğe bağlı bildiri tam metinlerinin teslim tarihi: 25 Eylül 2017

Web: http://eskas2017.ogu.edu.tr/

E-posta: eskas2017@ogu.edu.tr